Impressum

Koncepcija i organizacija:
Višnja Zgaga, MDC

Stručna suradnica:
Petra Senjanović, Galerija Klovićevi dvori

Fotografije
Luka Mjeda i Goran Vranić

Dizajn i izrada:
NOVENA d.o.o.

Izrađeno:
2011.